Inloggen
Winkelmandje

Koeman Flowerbulbs B.V., (“wij”), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en overige relevante regelgeving.

Adres- en contactgegevens
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Koeman Flowerbulbs B.V.
Hemmerbuurt 36
1607 CJ Hem (Nederland)
 

Contactformulieren:

 


KvK-nummer: 75183153 Kamer van Koophandel
 
Nederland: BTW NL860173744B01
Engeland: VAT: GB340876784
België: BTW: NL860173744B01
Duitsland: UST-IdNr NL860173744B01
Frankrijk TVA: NL860173744B01
Italië: Partita IVA: NL860173744B01

 

Welke gegevens verzamelen wij

Wanneer u een order plaatst op onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Particulier of bedrijf
 • Voorletters / achternaam
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Factuur adres
 • Eventueel afwijkend afleveradres
 • Naam afwijkend afleveradres
 • Eventuele opmerkingen
 • Uw akkoord met de Privacy statement en Algemene voorwaarde


Gegevens voor marketing

 • Website gebruik wordt op anonieme wijze verzameld en verwerkt in Google Analytics. Meer informatie hierover vind u onder het kopje Google Analytics hieronder
 • Demografische gegevens worden verwerkt in Google Analytics (indien u toestemming heeft gegeven op statistische cookies).
 • Conversiemeting: conversies worden op anonieme wijze verzameld en apart geanalyseerd in Google Ads.
 • A/b testing. Dit is een intern onderzoek op de website waarbij twee varianten worden vergeleken om te kijken welke meer gebruikersvriendelijk is (wordt gebruikt indien u akkoord gaat met statistische cookies)
 • Remarketing: wordt verzameld indien u toestemming geeft voor statistische en marketing cookies.
 • Email marketing (indien u een aankoop heeft gedaan): geregeld hebben wij aanbiedingen waar wij u graag van op de hoogte willen brengen. Voor deze mailings kunt u zich altijd en ieder moment uitschrijven middels de uitschrijf link in elke mail.
 • Email herinnering indien producten weer leverbaar zijn. Deze email wordt verzonden indien u dit heeft aangevraagd. 


Social media
Onze websites maken gebruiken Facebookcookies. Facebook gebruik de cookie om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Voor meer informatie over hoe Facebook deze gegevens gebruikt raden wij aan om de privacy statement van Facebook door te lezen.


Het doel en de grondslag van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het voorbereiden, de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Voor het openen van een klantaccount;
 • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren;
 • Om u te informeren over onze dienstverlening;
 • Om onze dienstverlening te evalueren en te verbeteren;
 • Om advertenties via derden te tonen.

 

Voor de realisatie van deze doeleinden verwerken wij niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van:

 • Uw toestemming;
 • Het voorbereiden en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Een wettelijke plicht;
 • Onze gerechtvaardigde belangen.

 

Wanneer wij geen klantrelatie met u hebben en u wenst onze informatie te ontvangen, dan is de grondslag daarvan uw toestemming. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens met uw toestemming om onze dienstverlening te evalueren en verbeteren en om u advertenties va derden te tonen. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Wanneer wij contact hebben in het kader van het sluiten van een overeenkomst, dan verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dat nodig is voor het sluiten van een overeenkomst. Als u dan niet de noodzakelijke persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen we geen overeenkomst sluiten.

Wij kunnen een wettelijke plicht hebben om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld fiscale wetgeving.

Daarnaast kunnen wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor het oplossen van een geschil of in het kader van direct marketing.


Uw persoonsgegevens delen met derde partijen

Bezorgingsdienst
Om de overeenkomst na te leven, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de vervoerder die de bestelling zal afleveren, voor zover dit nodig is voor de levering van bestelde producten.

Betalingsprovider
Afhankelijk van de betalingsprovider die u in het bestelproces kiest, geven wij de voor dit doel verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betalingsproviders in opdracht van ons of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsproviders deze gegevens ook zelf, indien u daar een rekening heeft. In dit geval dient u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsprovider aan te melden. Indien van toepassing, geldt de privacyverklaring van deze betalingsprovider.

Marketing bedrijven/hosting en websitebeheerders
Daarnaast schakelen wij externe dienstverleners in om Koeman Flowerbulbs B.V. te ondersteunen met diverse diensten waarbij persoonsgegevens nodig zijn. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn worden gedeeld.

Externe dienstverleners:

 • Hosting
 • Klantenservice software bedrijf
 • (e-mail)marketing bedrijf
 • Websitebeheerder

Met alle dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin is afgesproken wat zij met de gegevens mogen doen (verwerkingsovereenkomst). De persoonsgegevens worden niet verkocht aan deze dienstverleners of andere derde partijen.

Google Analytics
Voor analytische doeleinden werken wij met Google Analytics. Wij hebben een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd (laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd en versleuteld) . Wij hebben het  zogeheten “delen van gegevens” met Google uitstaan. Daarnaast gebruiken wij de Google Analytics cookie niet in combinatie met andere diensten van Google.

Wettelijke bepaling
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Alle overige derde partijen
In alle overige gevallen worden uw persoonsgegevens slechts gedeeld met derde partijen nadat u hiervoor toestemming heeft verleend in het kader van onze dienstverlening.


Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring opgenomen doeleinden of voor zover bewaring noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van geschillen.

Wanneer de grondslag voor verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt.

Wanneer u bij ons een bestelling heeft gedaan bewaren wij uw persoonsgegevens 7 jaar na de laatste bestelling en de volledige betaling van de koopprijs en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bepalingen.

Afhankelijk van het type cookie dat wij plaatsen bewaren wij uw gegevens maximaal twee jaar. De exacte bewaartermijnen per cookie vindt u in ons cookiebeleid op onze website en hieronder.


Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op verschillende pagina’s om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of smartphone worden opgeslagen. Een overzicht van de cookies die gebruikt worden op de website kunt u hier vinden.

De meeste door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie (de zogenaamde sessiecookies) van uw harde schijf verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat om uw computer te herkennen wanneer u onze site opnieuw bezoekt (zogenaamde permanente cookies). Deze cookies worden gebruikt om u te begroeten met uw gebruikersnaam en maken het voor u overbodig om uw wachtwoord opnieuw in te voeren of opnieuw formulieren met uw gegevens in te vullen voor bestellingen in de toekomst.

Het is onze partnerbedrijven niet toegestaan om via onze website persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken door middel van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de instelling van cookies en per geval beslissen of u deze accepteert of niet. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze online shop beperkt zijn.

Onze website maakt gebruikt van 3 soorten cookies:

 • Noodzakelijke cookies: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
 • Statistische cookies: Statistische cookies voor het begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
 • Marketing Cookies: Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is advertenties weergeven die relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.


De statistische en marketing cookies wordt alvorens het bezoek aan de website gevraagd om te accepteren of te weigeren. Dit kunt u later altijd aanpassen op de cookiepagina

Voor de partijen waar wij cookies van plaatsen en deze voor marketingdoeleinden gebruiken verwijzen wij u naar de privacy statements van deze partijen. Van de volgende partijen worden cookies op onze website verwerkt: 

 Uw rechten

U komen de volgende rechten toe:

Recht op inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Op verzoek zullen we u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die we van u verwerken, op welke grondslag wij verwerken, de bewaartermijnen, de organisatorische en technische maatregelen die wij hebben genomen en of we uw informatie aan derden verstrekken.
 
Recht op rectificatie
U heeft het recht om ons te verzoeken om uw onjuiste of incomplete persoonsgegevens te rectificeren. Indien nodig zullen wij uw persoonsgegevens rectificeren en ze compleet maken.
 
Recht op gegevenswissing
U heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. Wij zijn slechts in een van de volgende situaties verplicht om uw verzoek uit te voeren:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en verwerkt;
 • U trekt uw toestemming in en wij hebben geen andere rechtsgrond om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • U maakt bezwaar tegen het verwerken en wij hebben geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • Uw persoonsgegevens zijn door ons onrechtmatig verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een op ons rustende wettelijke verplichting te voldoen.


Recht op beperking
U heeft het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in een van de volgende situaties:

 • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan beperking van de verwerking;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doeleinde van onze verwerking maar u heeft uw persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en we zijn aan het overwegen of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan uw gerechtvaardigde gronden.


Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van met uw specifieke situatie verband houdende redenen in een van de volgende situaties:

 • De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde eigen belang of het vervullen van een taak van algemeen belang;
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor direct marketing;
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of statistische doeleinden of historisch onderzoek.

Wij kunnen uw verzoek afwijzen indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, of wanneer de verwerking plaatsvindt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de persoonsgegevens aan een andere verwerker over te dragen. Op verzoek kunnen wij de persoonsgegevens voor u overdragen, als dit technisch mogelijk is. Het recht op dataportabiliteit kan alleen worden uitgevoerd wanneer aan de volgende twee gronden is voldaan:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op het uitvoeren van een overeenkomst;
 • de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde besluitvormingprocedés.

 

U kunt bij ons een verzoek indienen ter uitoefening van een of meerdere van bovenstaande rechten. Om veiligheidsredenen behouden wij ons het recht voor om uw identiteit te verifiëren voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Wij kunnen een redelijke vergoeding vragen voor het uitvoeren van uw verzoek, indien uw verzoek buitensporig of kennelijk ongegrond is.
 
U kunt uw verzoek per e-mail aan ons versturen op het in deze privacyverklaring aangegeven e-mailadres. Wees in uw e-mail zo precies en nauwkeurig mogelijk. Vermeld in ieder geval welk recht u wilt uitoefenen en op welke gronden.

Binnen één maand zullen wij u informeren over het vervolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Indien het niet mogelijk is om binnen één maand aan uw verzoek te voldoen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Indien blijkt dat wij geen gevolg aan uw verzoek kunnen geven zullen wij de afwijzing aan u motiveren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw rechten geschonden worden.

Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te vullen of te wijzigen. De meest recente versie van onze privacy verklaring is te vinden op onze website.

Onze privacyverklaring is voor het laatst aangevuld en/of gewijzigd op 16-10-2018

Snelle levering
  Persoonlijke klantenservice
  Scherpe prijzen

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen